<<< home

 

 

 

I Letnie Warsztaty fotograficzne obejmowały zajęcia o tematyce:

- portret - prowadzący Krzysztof Niesporek

- martwa natura - prowadzący Katarzyna Łata-Wrona / Beata Mendrek-Mikulska

- nowe mediaprowadzący Janusz Musiał

- kompozycja - prowadzący Katarzyna Łata-Wrona / Beata Mendrek-Mikulska

- instalacja / collage - prowadzący Katarzyna Łata-Wrona / Beata Mendrek-Mikulska

- ciemnia fotograficzna - prowadzący Stanisław Michalski / Marek Wesołowski

 

 

PORTRET - prowadzący Krzysztof Niesporek

 

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznac zasady fotografowania portretu w plenerze.
Zostaną poruszone takie zagadnienia jak: fotografia w słońcu i w cieniu - jak dobrac odpowiednią ekspozycję, jak dobrac odpowiednie obiektywy, jaką perspektywę itp.
Bardzo ważnym aspektem będzie również zagadnienie odpowiedniego kontaktu z modelką - oraz odnalezienie relacji fotograf - modelka oraz modelka a otaczajacy ją plener.

KRZYSZTOF NIESPOREK - artysta fotografik, członek Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych, wykładowca Szkoły Fotografii Fotoedukacja. Fotografią zajmuje się od kilkudziesięciu lat - studio fotograficzne prawadzi od lat 70 - tych.
"Wychodzę z założenia, że w każdym człowieku tkwi rodzaj osobistego uroku, jakaś cecha którą warto pokazać, której często nie dostrzegamy. Dlatego moją ambicją jest, aby wydobyć z modela ten naturalny rys charakteru, wewnętrzne piękno."

do góry>>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MARTWA NATURA - prowadzący Katarzyna Łata-Wrona / Beata Mendrek-Mikulska

 

Martwa natura w potocznym wyobrażeniu to fotografia przedstawiająca  kilka drobnych przedmiotów odpowiednio zaaranżowanych i wykonana przy starannie dobranym świetle w studio. W fotografii komercyjnej, reklamowej kojarzy się z wykonaną za pomocą bezcieniowego namiotu "fotką" katalogową do celów np. sprzedaży za pośrednictwem popularnego serwisu "allegro".

Nas jednak interesować będzie martwa natura potraktowana twórczo: znaleziona w najbliższej okolicy, stworzona przez siły natury lub nieświadomego "aktu tworzenia" człowieka. Spróbujemy z pomocą różnych przedmiotów wykreować i wymodelować na planie zdjęciowym "martwą naturę", która może stać się małym dziełem sztuki...

 

do góry>>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NOWE MEDIA - prowadzący Janusz Musiał


Współcześnie istnieje szeroki wachlarz możliwych zastosowań fotografii jako środka autorskiej wypowiedzi w kontekście nowych mediów (animacji, filmu, telewizji, wideo, komputera, sieci Internet, gry komputerowej czy rzeczywistości wirtualnej) oraz takich pojęć jak obiekt, projekcja, instalacja, animacja czy interakcja.
Animacja to seria następujących po sobie obrazów w funkcji czasu tworzących wrażenie iluzji ruchu. To fotografia ruchoma, ożywiona, autorskie impresje na określony temat, które w nowoczesny i dynamiczny sposób ukazują zjawiska przemian i ruchu, są wizualizacjami dowolnych scenariuszy bądź prezentują tematyczne cykle i zestawy fotografii wzbogacone o warstwę dźwiękową.

Celem zajęć jest umiejętność tworzenia filmu animowanego techniką poklatkową na bazie fotografii (stop motion - animacja stworzona na podstawie klatek będących zdjęciami).
Uczestnicy (w 2-osobowych grupach) po zapoznaniu się z podstawowymi pojęciami sztuki ruchomego obrazu (m.in. animacja, film, proces produkcji, plany filmowe) pracują nad indywidualnym projektem. Tworzą scenopis i storyboard. Realizują zdjęcia, wykonują fotoreportaż na planie, montują materiał zdjęciowy, projektują materiały wyjściowe: okładka dvd i plakat.

JANUSZ MUSIAŁ- absolwent Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Fotografii w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików [2005]. Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury [2005]. Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina - kulturoznawstwo, specjalność - fotografia i nowe media [Uniwersytet Śląski - 2009].

Autor tekstów i recenzji poświęconych fotografii i nowym mediom.
Uczestnik kilku konferencji i sympozjów [teksty, wykłady, odczyty].
Kurator wystaw tematycznych, koordynator projektu Kopalnia Obrazu.
Autor cyklu filmów dokumentalnych - wywiadów - Leksykon Śląskiej Fotografii ZPAF
[m.in. Jerzy Lewczyński, Halina Holas-Idziakowa, Anna Chojnacka, Waldemar Jama].
Redaktor portalu internetowego www.zpaf.katowice.pl.
Od 2006 nauczyciel akademicki [fotografia, film, multimedia].
Od 2010 roku promotor prac dyplomowych z zakresu fotografii, filmu oraz nowych mediów.

Autor ponad 90. wystaw i pokazów indywidualnych oraz zbiorowych, w tym ponad 20. wystaw indywidualnych [m.in. Katowice, Bytom, Mikołów, Kłodzko, Wrocław, Kraków, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Słubice, Wałbrzych, Racibórz, Czeladź, Jastrzębie, Rybnik, Sosnowiec, Chorzów oraz Czechy, Słowacja, Litwa, Algieria, Maroko].

W swoich pracach podejmuje próby refleksji nad środowiskiem naturalnym, technokulturą, czasem, przestrzenią, prędkością, światłem, dotykiem, wizerunkiem, pamięcią.
Poddaje analizie medium fotografii oraz media monitorowej reprezentacji.
Tworzy cykle fotograficzne, instalacje oraz prezentacje multimedialne i krótkie formy filmowe.

W sposobie i technikach kreowania obrazów najczęściej odwołuje się do fotografii bezkamerowej, kontaktowej, otworkowej, rejestracji w dłuższych interwałach czasu oraz technologii cyfrowych.

Taki sposób rejestracji zakłada zbliżenie się do źródeł powstawania obrazu, do istoty procesu. Pozwala na przyjrzenie się sobie i otoczeniu głębszym spojrzeniem, przez to umożliwia doznanie metafizycznych znaczeń, subiektywnej refleksji oraz kontemplacji. Odwołuje się, zarówno w treści jak i w formie do gramatyki i poetyki medium fotografii, do jej pierwotnej magiczności.

Moja fotografia nie próbuje wiernie naśladować rzeczywistości. Przez pryzmat własnych doświadczeń i wyobraźni dokonuję analizy i syntezy, poddaję interpretacji oraz transformacji świat obiektywnie istniejący, zjawiska natury i technokultury,  procesy percepcji oraz samo medium fotografii.

PRACE W ZBIORACH:
Galeria EF, House of Photography - Słowacja, Śląska Kolekcja Fotografii Artystycznej,
Sosnowieckie Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Sielecki w Sosnowcu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Kolekcje prywatne [Polska, Słowacja, Czechy, Niemcy].

do góry>>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMPOZYCJA - prowadzący Katarzyna Łata-Wrona / Beata Mendrek-Mikulska

 

W czasie tych warsztatów uczestnicy będą mieli okazje poznać ogólne zasady kompozycji obrazu fotograficznego.
Uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia kompozycyjne - budowanie kadrów  dynamicznych i statycznych, polichromatycznych i monochromatycznych, linearnych i walorowych, itp. oraz komponowanie dyptyku, tryptyku oraz cyklu.

Dzięki takim ćwiczeniom łatwiej można skomponować obraz fotograficzny a co za tym idzie czytelniej skonstruować konkretny komunikat jaki chcemy przekazać za pośrednictwem fotografii.

KATARZYNA ŁATA-WRONA - urodzona 29 maja 1973 roku w Świętochłowicach. W latach 1994-1999 studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach; Dyplom w 1999 roku z fotografii i projektowania graficznego w pracowni prof. Tomasza Jury oraz w katedrze grafiki warsztatowej u prof. Stanisława Kluski. Od 2000 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Obecnie prezes Okręgu Śląskiego ZPAF. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Kurator wystaw tematycznych i juror wielu konkursów fotograficznych. Prace w zbiorach Śląskiej Kolekcji Fotografii Artystycznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w kolekcjach prywatnych w Niemczech, Francji, USA i w Polsce.

 

BEATA MENDREK-MIKULSKA - absolwentka Wydziału RTV Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
W latach 2003 - 2006 założycielka i uczestniczka działań Grupy Fotograficznej NATECHWILE. Od roku 2002 organizatorka i współorganizatorka wielu wystaw i projektów artystycznych, m.in. współpraca z Galerią Szyb Wilson, Galerią Czakram w Katowicach. W 2004 r. współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych EWNS w Katowicach.
Zawodowo zajmuje się fotografią i projektowaniem graficznym.
Wykładowca w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katowicach.

do góry>>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INSTALACJA/COLLAGE - prowadzący Katarzyna Łata-Wrona / Beata Mendrek-Mikulska

 

Uczestnicy podczas tych warsztatów będą mieli okazje poznać technikę collage oraz zasady budowania instalacji, czyli potraktowania fotografii
w bardziej trójwymiarowy sposób.

Uczestnicy będą wykorzystywali fotografie do wykonania collage'u, zmieniając ich treść  i nadając nowych znaczeń wybranym motywom fotograficznym.

Podczas pracy nad instalacją wykorzystywać będą fotografie oraz inne materiały pomagające w zbudowaniu instalacji  oraz elementy natury takie jak fragmenty kory, gałęzie, trawa itp.

Takie działania pozwalają na szerszy rozwój naszej wyobraźni  i  nieco inne spojrzenie na fotografię, oraz  prowadzą do swobody wypowiedzi twórczej
i kreatywnego budowania komunikatu wizualnego.

do góry>>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CIEMNIA FOTOGRAFICZNA - prowadzący Stanisław Michalski / Marek Wesołowski

 

W czasie działań warsztatowych zapoznamy uczestników z wyposażeniem  ciemni  fotograficznej, rodzajami wywoływaczy i papierów fotograficznych; 
skupimy uwagę na powstawaniu obrazu pozytywowego, zapoznamy z technikami specjalnymi - solaryzacja oraz ze sposobem przysłaniania obrazu podczas powiększania - maskowanie.
Każdy w ramach zajęć wykona powiększenie z własnego lub dostarczonego przez organizatora  negatywu.


STANISŁAW MICHALSKI - ur. 08.04.1948 w Zabrzu. Fotografią zajmuje się od 1974 roku. Animator, popularyzator, instruktor ds. fotografii oraz filmu. Wieloletni prezes Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego. Przewodniczący Klubu Artystycznej Fotografii w Katowicach w latach 90. do 2008r. Laureat wielu znaczących nagród w kraju i zagranicą. Autor ponad 36 wystaw indywidualnych w Polsce, Anglii, Francji, Niemczech, Belgii, Japonii, Hiszpanii, USA. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski.

 

MAREK WESOŁOWSKI - lat 43, mieszka w Dąbrowie Górniczej. Od 2010 Członek Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski.
Ulubione formy: fotografia reportażowa, portretowa i emocjonalna. Współpracował z miesięcznikiem Machina i Ultramaryna. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i zbiorowych.  Właściciel firmy Virtual Studio.

 

do góry>>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------