<<< home

 

 

II Letnie Warsztaty fotograficzne obejmują zajęcia o tematyce: POTĘGA WYOBRAŹNI W FOTOGRAFII I PLASTYCE

- Kompozycja obrazu i Podstawy historii fotografii - prowadzący Katarzyna Łata-Wrona / Beata Mendrek-Mikulska

- "Szkoła Widzenia", obrazy zamiast słów - camera obscura / technika solno - solarna - prowadzący dr hab. Jakub Byrczek

- Technika cyjanotypii - VAN DYKE - prowadzący Krzysztof Pilecki

- Ciemnia fotograficzna - prowadzący Marek Wesołowski 

 

KOMPOZYCJA I HISTORIA FOTOGRAFII - prowadzący Katarzyna Łata-Wrona /
/ Beata Mendrek-Mikulska

 

W czasie tych warsztatów uczestnicy będą mieli okazje poznać ogólne zasady kompozycji obrazu fotograficznego.
Uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia kompozycyjne - budowanie kadrów  dynamicznych i statycznych, polichromatycznych i monochromatycznych, linearnych i walorowych, itp.

Dzięki takim ćwiczeniom łatwiej można skomponować obraz fotograficzny a co za tym idzie czytelniej skonstruować konkretny komunikat jaki chcemy przekazać za pośrednictwem fotografii.

Opowiemy także o podstawach historii fotografii opierajac się na historii sztuki i historii fotografii polskiej i światowej.

 

KATARZYNA ŁATA-WRONA - urodzona 29 maja 1973 roku w Świętochłowicach. W latach 1994-1999 studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach; Dyplom w 1999 roku z fotografii i projektowania graficznego w pracowni prof. Tomasza Jury oraz w katedrze grafiki warsztatowej u prof. Stanisława Kluski. Od 2000 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Obecnie prezes Okręgu Śląskiego ZPAF. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Kurator wystaw tematycznych i juror wielu konkursów fotograficznych. Prace w zbiorach Śląskiej Kolekcji Fotografii Artystycznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w kolekcjach prywatnych w Niemczech, Francji, USA i w Polsce.

 

BEATA MENDREK-MIKULSKA - absolwentka Wydziału RTV Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
W latach 2003 - 2006 założycielka i uczestniczka działań Grupy Fotograficznej NATECHWILE. Od roku 2002 organizatorka i współorganizatorka wielu wystaw
i projektów artystycznych, m.in. współpraca z Galerią Szyb Wilson, Galerią Czakram w Katowicach. W 2004 r. współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych EWNS w Katowicach.

Wykładowca w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katowicach w zakresie Kompozycji obrazu fotograficznego oraz Pracowni Fotografii Cyfrowej.

 

do góry>>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TECHNIKA - SOLNO-SOLARNA - prowadzący dr hab. Jakub Byrczek

 

"Szkoła Widzenia", obrazy zamiast słów.

Podejmowany przeze mnie problem na zajęciach "Sztuki widzenia", polega na porozumiewaniu sie za pomocą niewerbalnych metod komunikowania - przy użyciu obrazu (fotografia) i gestu.
Język wizualny jest tutaj rozpatrywany i badany jako podstawowa, przedwerbalna forma opisu świata. 

Celem, do którego zmierzam w zajęciach jest osiągnięcie takiego stanu twórczej świadomości, w którym to obraz i gest, a nie słowo, stają się podstawowymi i jedynymi kanałami przekazywania informacji o określonym zakresie znaczeń. 

Opracowana i przygotowywana metoda pracy z uczestnikami zajęć polega początkowo na przyswojeniu sobie ruchu w jego "formie czystej", nawiązującej bezpośrednio do tzw.sztuki ciała.Sztuka ciała, której tajniki poznajemy w trakcie zajęć, czerpie inspirację z prastarej sztuki Tai Ki Kung i opiera się na wypracowanych przez nią sekwencjach ruchu ludzkiego ciała (inaczej wzorach). Sekwencje te są zapisem obserwacji natury - świata ożywionego i nieożywionego przez mędrców dalekiego wschodu. 

W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko poznają i przyswajają sobie podstawowe "formy czyste" ruchu ciała (podstawowe wzory sekwencji), ale także będą mogli skonfrontować zdobytą w ten sposób wiedzę na temat mimetyzmu w naturze w pracy z tradycyjnymi technikami obrazowania - takimi, jak: kamera obscura i kopie solno-solarne.
Techniki te również opierają się na mimetycznym odtwarzaniu świata.

Warsztaty odbywają się w naturalnej przestrzeni. 

Zajęcia są przygodą z ciałem i przestrzenią!
Łączą w sobie elementy zabawy, zaskoczenia i niespodzianki.Celem jest wyjście poza schematy percepcji narzucone przez nowoczesne technologie obrazowania, a tym samym uwolnienie drzemiącej w nas energii twórczej oraz pobudzenie wyobraźni.

Efektem - fotograficzne prace solno-solarne.

 
Cele nadrzędne projektu

- rozwijanie wrażliwości na otoczenie i środowisko człowieka,
- kształcenie umiejętności postrzegania i widzenia,
- właściwa postawa wobec problemów środowiskowych,
- prawidłowe zachowania i utrzymanie dobrej kondycji, równowagi psychicznej i fizycznej wraz z otwartością pomocy
  innym, życiowej harmonii, wigoru i dobrego humoru.

Program autorski: dr hab. Jakub Byrczek,  Katowice 1.06.2012r. 

 

DR HAB. JAKUB BYRCZEK - Adiunkt w Uniwersytecie Śląskim, Wydział Radia i TV.
Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zajmuje się edukacją w zakresie sztuki fotografii.
Od 2000r, realizuje autorski program z zakresu praktyki psychofizjologii i sztuki widzenia - w tzw "Szkole Widzenia". do góry>>>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CYJANOTYPIA / TECHNIKA VAN DYKE - prowadzący Krzysztof Pilecki

 

Cyjanotypia - technika wynaleziona w połowie XIX wieku, oparta na zestawieniu dwóch materiałów światłoczułych - cytrynianu żelazowo amonowego i żelazicyjanku potasu. Emulsja kładziona ręcznie daje głęboko niebieski odcień obrazu.

Van Dyke - technika XIX-wieczna, zmodyfikowana w ostatnich latach, ręcznie kładziona emulsja światłoczuła daje obrazy o brązowo-czarnym odcieniu.

Blue Van Dyke - połączenie dwóch powyższych technik daje niebiesko-brązowy obraz.

Wszystkie te techniki wykorzystuje się do stykowego kopiowania negatywów.

 

KRZYSZTOF PILECKI - artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, ma 54 lata, fotografuje od 14 roku życia.
Brał udział w ponad 90 wystawach w Polsce i za granicą (min. Edynburgu, Ludwigshafen, Waszyngtonie, Hong-Kongu).
Ma na swoim koncie 14 wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą oraz w muzeach w Edynburgu,
Duisburgu, Sosnowcu i Katowicach. Przez wiele lat zajmował się fotografią reklamową. Niedawno powrócił do tradycyjnego sposobu fotografowania.
Przygotowuje się do kolejnej wystawy indywidualnej.

 

 

 

 

do góry>>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

CIEMNIA FOTOGRAFICZNA - prowadzący Marek Wesołowski

 

W czasie działań warsztatowych zapoznamy uczestników z wyposażeniem  ciemni  fotograficznej, rodzajami wywoływaczy i papierów fotograficznych; 
skupimy uwagę na powstawaniu obrazu pozytywowego, zapoznamy się ze sposobem przysłaniania obrazu podczas powiększania - maskowanie.

Każdy w ramach tych zajęc będzie mógł wywołac swoje negatywy, wykonac stykówki oraz powiększenia - odbitki na wystawę podsumowującą nasze warsztaty.


MAREK WESOŁOWSKI - lat 43, mieszka w Dąbrowie Górniczej. Od 2010 Członek Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski.
Ulubione formy: fotografia reportażowa, portretowa i emocjonalna. Współpracował z miesięcznikiem Machina i Ultramaryna. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych
i zbiorowych.  Właściciel firmy Virtual Studio.

 

 

do góry>>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------