<<< home

 

Warsztaty interpretacji obrazu to zajęcia polegające na doskonaleniu  umiejętności prawidłowego odczytania treści zawartych
w obrazach.  W obecnych czasach, gdy właśnie obraz jest podstawowym medium służącym do przekazywania treści, umiejętność szybkiego i prawidłowego odczytania przekazu ułatwia dialog twórcy i odbiorcy.

Bardzo ważnym aspektem w akcie twórczym, jest umiejętność opisania, nazwania czy zinterpretowania właśnie obrazu, czyli tego, co przekazuje nam język wizualny. Nazwanie czy zwerbalizowanie myśli zawartych w fotografii często pozwala na szersze rozumienie i znalezienie wielopłaszczyzności danego przekazu.

Każdy twórca powinien być otwarty na szerokie interpretacje odbiorców. Dużą umiejętnością jest także wskazanie słowne przekazu autorskiego, czyli dokładnie tego "co autor miał na myśli".


Zajęcia prowadzili:
Beata Mendrek i Antoni Kreis - fotograficy, członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładowcy Szkoły Fotograficznej FOTOEDUKACJA oraz wielu kursów i warsztatów fotograficznych.

 

 warsztaty pod patronatem ZPAF - okręg śląski

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------