<<< home

 

Warsztaty interpretacji obrazu to zajęcia polegające na doskonaleniu  umiejętności prawidłowego odczytania treści zawartych
w obrazach.  W obecnych czasach, gdy właśnie obraz jest podstawowym medium służącym do przekazywania treści, umiejętność szybkiego i prawidłowego odczytania przekazu ułatwia dialog twórcy i odbiorcy.

Bardzo ważnym aspektem w akcie twórczym, jest umiejętność opisania, nazwania czy zinterpretowania właśnie obrazu, czyli tego, co przekazuje nam język wizualny. Nazwanie czy zwerbalizowanie myśli zawartych w fotografii często pozwala na szersze rozumienie i znalezienie wielopłaszczyzności danego przekazu.

Każdy twórca powinien być otwarty na szerokie interpretacje odbiorców. Dużą umiejętnością jest także wskazanie słowne przekazu autorskiego, czyli dokładnie tego "co autor miał na myśli".


Zajęcia prowadzili:
Beata Mendrek-Mikulska i Antoni Kreis - fotograficy, członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładowcy Szkoły Fotograficznej FOTOEDUKACJA oraz wielu kursów i warsztatów fotograficznych.

 

BEATA MENDREK-MIKULSKA
artysta fotografik - członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
W latach 2003 - 2006 założycielka i uczestniczka działań Grupy Fotograficznej NATECHWILE - od 2015 roku koordynatorka NATECHWILE PROJEKT - dla młodych twórców.  Od roku 2009 wykładowca w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katowicach. Organizatorka i wykładowca kursów i warsztatów fotograficznych. Od roku 2002 organizatorka i współorganizatorka wielu wystaw i projektów artystycznych, m.in. współpraca z Galerią Szyb Wilson, Galerią Czakram w Katowicach. W 2004 r. współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych EWNS w Katowicach.
Zawodowo zajmuje się fotografią i projektowaniem graficznym. 

ANTONI KREIS
artysta fotografik, członek Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad dwustu zbiorowych, wielokrotny laureat nagród i wyróżnień na konkursach fotograficznych i filmowych, wykładowca na kursach fotografii m.in. organizowanych przez ZPAF, wykładowca w szkole  fotografii FOTOEDUKACJA w Katowicach, autor albumów fotograficznych, zdjęć m.in. do podręczników, autor publikacji z zakresu warsztatu fotograficznego, fotoreporter publikujący w gazetach i czasopismach (np. Tygodnik Solidarność, Ekran, Turystyka, Dziennik Śląski) oraz prasie branżowej i regionalnej. Fotografuje od 40 lat.

 

 warsztaty pod patronatem ZPAF - okręg śląski

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------